Etusivu | Turvalliset palvelinratkaisut | Suorituskyvyn optimointi | Tietotekninen rikostutkinta | Valvonta ja vakoiluntorjunta
Ohjelmistojen suunnittelu ja toteutus | Arvomme ja toimintaperiaatteemme | Yhteystiedot | In English

 
Tietotekninen rikostutkinta

Tietoteknisellä rikostutkinnalla tarkoitetaan esimerkiksi kiintolevyn, muistikortin tai tietokoneen muistin sisällön tutkimista sähköisen todistusaineiston löytämiseksi.

Tutkinnassa käytetään tarkoitusta varten valmistettuja erikoisohjelmistoja kuten X-Ways Forensics ja Volatility joiden avulla on mahdollista etsiä esimerkiksi kuvia, dokumentteja tai vaikkapa tiettyä tekstinpätkää (esim. tilinumeroa tai sähköpostiosoitetta) hyvinkin suuresta määrästä dataa nopeasti. Ohjelmistot löytävät myös poistetut tiedostot ellei niitä ole ylikirjoitettu.

Todisteiden löytämisen kannalta käytettyjä työkaluja olennaisempaa on kuitenkin tutkintaa suorittavan asiantuntijan kokemus, päättelykyky ja ymmärrys siitä, minne ja millä tavalla eri käyttöjärjestelmät ja ohjelmistot tietoa tallentavat.

Meillä on vuosien kokemus tietoteknisestä rikostutkinnasta. Olemme suorittaneet suuren määrän erilaisia tutkintaprojekteja lähinnä yrityksille mutta myös yksityishenkilöille.

 
Todisteiden hankinta oikeudenkäyntiä varten

Digitaalisen todistusaineiston rooli oikeudenkäynneissä on nykyään erittäin merkittävä.

Tutkinnan tuloksia voidaan tilanteesta riippuen käyttää joko todistamaan, että jotain on tapahtunut (esimerkiksi että tietokoneella on vierailtu tietyllä www-sivustolla tiettyyn aikaan) tai että jotain ei ole tapahtunut.

Oikeudenkäyntien kohdalla erityisen tärkeää on tutkittavan aineiston alkuperäisyyden ja muuttumattomuuden osoittaminen. Siksi näissä tapauksissa on hyvä ottaa meihin yhteyttä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja pitää huolta, että kaikki materiaali (esim. tietokoneet, muistitikut yms.) ovat mieluiten poliisin tai vaihtoehtoisesti asianajajan hallussa.
Todisteiden hankinta muuhun käyttöön

Sähköisellä todistusaineistolla on usein arvoa ja käyttöä myös oikeussalin ulkopuolella.

Esimerkiksi yrityksen tai yhteisön sisällä saattaa syntyä sana sanaa -vastaan tilanteita joissa konkreettisilla todisteilla voi olla ratkaiseva merkitys totuuden löytämisessä.

 
         
         


www.turvamies.fi / info@turvamies.fi / WhatsApp, Signal: 0404 177 133